Paletyzer i Automatyczne Podawanie

Automatyczny system podawania palet jak i koszy metalowych na wyrób gotowy . Rozwiązani takie pozwala z powierzchni magazynowej dostarczać na powierzchnie produkcji palety i kosze . Opakowania przemieszczane sa przez automatyczną śluzę która zapobiega wychładzaniu się pomieszczenia , lub dostępu owadów na obszar produkcyjny . System taki zapewnia ciągłość dostaw w systemie automatycznym opakowań pod wyrób gotowy . Rozwiązania takie budowane sa zgodnie z warunkami i wymaganiami inwestora .