Soft Drop.

Urządzenie SOFT DROP wykorzystywane w procesie produkcji półfabrykatu PET niweluje pęknięcia oraz odkształcenia preformy która w dalszym procesie obróbki powodują wady na wyrobie gotowym . Miękki sposób pakowania preform PET powoduje wzrost wydajności w procesie produkcji wyrobu finalnego .

Nasze urządzenia SOFT DROP współpracują z platformami wibracyjnymi dzięki którym półfabrykat PET równomiernie rozkładany jest w opakowaniach zbiorczych przez co fizycznie mieści się więcej preformy w opakowaniu zbiorczym . Optymalne wykorzystanie miejsca w opakowaniu transportowym .

SOFT DROP

SOFT DROP